Telf. 645 79 37 42
ANUNCIA'T:
Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, quan ens contacteu a través de la web, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de Atrapa l’anglès. Aquestes dades es recolliran i tractaran amb la única finalitat de gestionar els serveis demanats i enviar-vos informació sobre les nostres activitats i promocions, productes i serveis futurs, si ho desitgeu.

Atrapa l’anglès és el titular del Fitxer, inscrit al Registre de Fitxers de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu info@atrapalangles.com

Us garantim la confidencialitat de les dades personals, per la qual cosa nosaltres, com titulars i responsables del fitxer automatitzat, assegurem que disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels nostres sistemes d’informació, així com de les dades i informació dels usuaris que ens faciliten dades.

En contactar a través de la nostra pàgina web, doneu el consentiment inequívoc i exprés per què puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i serveis descrits.

Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que les pugui utilizar Atrapa l’anglès per ser utilitzats amb finalitats informatives i comercials dels nostres productes i serveis, així com per facilitar el mateix als destinataris que calgui per prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada.